logoLille.gif (4244 bytes)

 

HVAD KOSTER DET?

Sagerne afregnes med et rimeligt salær fastsat efter sagens art og omfang, den medgåede tid, de involverede økonomiske værdier, det med opgaven forbundne ansvar samt det opnåede resultat.

I mange sager vil det ofte være muligt at opnå offentlig retshjælp, fri proces eller privat retshjælpsforsikringsdækning.
Da offentlig retshjælp/fri proces er indkomstbestemt, vil det derfor være nyttigt, hvis du allerede til det indledende møde medbringer din og din eventuelle ægtefælles/samlevers årsopgørelser samt retshjælpsforsikringspolice.