logoLille.gif (4244 bytes)

 

NYE DOMME


Den hellige gral er ikke velforvaret!!

Advokatkontoret har ført og vundet en række principielle retssager, som statuerede et personligt gældsansvar mod indehaverne af nogle virksomheder, der blev drevet som anpartsselskaber.
Dommene kan - i anonymiseret form - rekvireres ved henvendelse på phn@phn.dk