logoLille.gif (4244 bytes)

 

SAGSTYPER

Advokatfirmaet yder rådgivning inden for almen praksis, primært til privatpersoner og mindre erhvervsvirksomheder. Således dækker advokatfirmaet bl.a. følgende sagstyper:

Arveret
Rådgivning vedrørende arv og testamente. Behandling af dødsboer.

Erhvervsret
Generel erhvervsrådgivning for små og mellemstore virksomheder. Se referencer.
Køb og salg af virksomheder.
Generationsskifte.
Bestyrelsesarbejde - er Certificeret Bestyrelsesadvokat og medlem af det faglige netværk Bestyrelsesadvokater.
Er endvidere tilknyttet som rådgiver ved VÆKSTHUS Hovedstadsregionen. Er herudover tilknyttet som rådgiver ved Erhvervssamarbejdet Sjælland og ved Early Warning.

Erstatningsret
Rådgivning vedrørende tings- og personskadeserstatning, herunder piskesmældssager og voldsoffererstatningssager. Udarbejdelse af erstatningsopgørelse, forhandlinger med forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.

Advokatfirmaet har i de seneste år opnået bemærkelsesværdigt gode resultater i bl.a. færdselssager. Læs mere her.

Familieret
Separation og skilsmisse. Bodelingsoverenskomster og  forældremyndighedssager. Ægtepagter. Ugifte samlevendes retsforhold. Samejekontrakter. Tvangsfjernelser.

Fast ejendom
Berigtigelse af ejendomshandler. Mangler ved fast ejendom. Rådgivning om tilstandsrapporter og eventuelt erstatningsansvar for sælger eller byggesagkyndig.
Boligkøbere - klik her

Funktionærret
Rådgivning og sagsførelse vedrørende ansættelsesforhold, herunder opsigelse og bortvisning. Jeg repræsenter såvel arbejdstager- som arbejdsgiversiden.

Inkasso
Inddrivelse af tilgodehavender via civil- og fogedret. Foretagelse af udlæg. Administration af afdragsordninger. Tvangsauktioner over løsøre og fast ejendom. Pantebrevsinkasso.

Lejeret
Lejekontrakter vedrørende beboelses- og erhvervslejemål, huslejestigninger, udsættelsesforretninger, flytteopgør. Som uafhængig rådgiver repræsenter jeg såvel lejere som udlejere.

Retssager
Civile retssager samt straffesager.

Selskabsret
Stiftelse og likvidation af selskaber. Holdingselskaber. Kapitalforhøjelse. Kapitalnedsættelse. Generalforsamlinger.